O našem týmu Proanest s.r.o.

Anesteziolog 

MUDr. Josef Krištof

Narodil se v roce 1982 v Litoměřicích. Po absolvování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni v roce 2009 nastoupil do Fakutní nemocnice v Plzni, na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intezivní medicíny, kde působí do současnosti. V roce 2014 získal specializovanou způsobilost v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína.  Řadu let se věnuje podávání anestezií u všech výkonů chirurgické i nechirgucké povahy. Zvláštní zaměření v posledních letech věnuje dětské anestezii. Nedílnou součástí jeho profese je i léčba životohrožujících stavů v intenzivní a resuscitační péči. V Proanest působí od roku 2022.

Anesteziolog

MUDr. Jiří Pouska, Ph.D.

Narozen v Plzni v roce 1986. Po promoci na II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2011 nastoupil do Fakultní nemocnice v Plzni na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, na které působil až do roku 2022. Během této doby získal specializovanou způsobilost v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína, v témže oboru dosáhl i na doktorandský titul. Má za sebou bohatou pedagogickou a vědeckou činnost, zúčastnil se řady domacích i zahraničních konfrencí, nejen jako posluchač, ale i jako aktivní řečník. Má velmi vřelý vztah k dětem a velmi rád se věnuje podávání anestezií dětským pacientům. Samozřejmostí jsou také bohaté zkušenosti s anesteziemi u těch nejnáročnějších výkonů chirugické i nechirurgické povahy. V současnosti působí jako lékař anesteziolog/intenzivista na Klinice anesteziologie a resuscitace IKEM v Praze. Jeho služby jsou také žádané v Nemocnici Rokycany a Městké nemocnici Privamed v Plzni.